Informatie Toestemmingsverklaring

Toestemming gegevens delen Mag uw zorgverlener uw medische gegevens delen? Alleen als u dat goed vindt!

Bezoekt u een zorgverlener, bijvoorbeeld uw behandelend medische specialist? Dan houdt deze zorgverlener een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw klachten en hoe die worden behandeld.

Medische gegevens inzien

Soms komt u bij een zorgverlener die u niet kent. Bijvoorbeeld bij de waarnemend huisarts op de huisartsenpost, een specialist in een ander ziekenhuis of een andere apotheek. Dan is het belangrijk dat deze nieuwe zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig.

Alleen met uw toestemming

Een andere zorgverlener kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Hoe u toestemming geeft, leest u in deze folder. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Waarom is toestemming geven nodig?

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Uw ziekenhuis, uw huisarts en uw apotheek mogen uw medische gegevens niet zomaar delen met andere zorgverleners. Dat mag alleen als u daar speciaal toestemming voor geeft. Bezoekt u meerdere ziekenhuizen of apotheken? Dan kunt u elk ziekenhuis en elke apotheek apart toestemming geven om uw belangrijkste medische gegevens te mogen delen. Het delen van uw gegevens gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze netwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen deze netwerken gebruiken.

Kunnen alle zorgverleners daarna mijn medische gegevens opvragen?

Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens vervolgens inzien. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft kunnen andere huisartsen, apothekers en medisch specialisten toegang tot - een deel van - uw medische gegevens krijgen. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgverleners bij. Denk daarbij aan verpleegkundigen tandartsen, fysiotherapeuten, laboratoria en trombosedienstartsen.

Hoe geef ik de kliniek toestemming om mijn medische gegevens te delen?

OPC Klinieken vraagt uw toestemming voor het delen van uw medische gegevens via uitwisselingssystemen. Zij kunnen uw medische gegevens dan beschikbaar maken via het uitwisselingssysteem. Toestemming geeft u schriftelijk bij het secretariaat.Bij het geven van toestemming is een legitimatiebewijs verplicht. Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Is uw kind 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd én het kind toestemming geven. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven.

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?

OPC Klinieken vermeldt uw toestemming in uw dossier. Vanaf dat moment mag uw medisch specialist bepaalde gegevens uit uw dossier beschikbaar maken voor andere zorgverleners.

Geeft u geen toestemming?

Dan kunnen andere zorgverleners buiten OPC Klinieken deze gegevens niet inzien. Ook niet in noodsituaties.

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer inzien. Wilt u dat bepaalde informatie uit uw medisch dossier niet gedeeld wordt? Dan kunt u deze gegevens laten afschermen. Andere zorgverleners kunnen afgeschermde gegevens niet inzien. Wilt u uw toestemming wijzigen of intrekken? Dan kunt u zich melden bij het secretariaat. Bij het wijzigen of intrekken van toestemming is een legitimatiebewijs verplicht. Wilt u bepaalde gegevens uit uw dossier laten afschermen? Dan kunt u terecht bij het secretariaat (info@opcklinieken.nl of 0222 – 769069).

Welke gegevens stelt OPC Klinieken beschikbaar voor andere zorgverleners?

OPC Klinieken houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling.

Gegevens over uw medicijngebruik

In dit overzicht staat welke medicijnen aan u zijn voorgeschreven. En welke medicijnen u heeft gekregen. In het overzicht staat ook of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Het delen van deze gegevens maakt uw medicijngebruik veilig(er).

Uitslagen van onderzoeken Dit zijn de uitslagen en verslagen van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het ziekenhuis. Net als medische beelden, zoals röntgenfoto’s. Deze gegevens kunnen worden ingezien door andere zorgverleners, zoals uw (huis)arts en specialisten in andere ziekenhuizen. Apothekers kunnen uitslagen van bepaalde laboratoriumonderzoeken inzien die belangrijk zijn voor uw medicijngebruik.

Overdrachtsgegevens

Het kan gebeuren dat uw behandeling - deels - wordt overgenomen door een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld door uw huisarts of een specialist in een ander ziekenhuis. Het ziekenhuis deelt dan belangrijke informatie over uw medische situatie. En welke behandelingen u daarvoor krijgt.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medisch dossier?

Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld?

OPC Klinieken maakt gebruik van meerdere goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge aansluiteisen voldoen. Zorgverleners mogen alleen met uw toestemming gegevens beschikbaar stellen via deze systemen.

Hoe weet ik wie mijn medische gegevens heeft ingezien?

U kunt een overzicht verkrijgen van alle zorgverleners die uw gegevens hebben ingezien. In dit overzicht staat ook wanneer een zorglener uw gegevens heeft bekeken. Voor systemen waar OPC Klinieken zelf voor verantwoordelijk is, kan het overzicht aangevraagd worden bij het secretariaat (info@opcklinieken.nl of 0222-769016).

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak is de kliniek telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30

Orthopedie 0850435414

 

Klik hier om uw reactie te geven over OPC Klinieken