Wachttijden

Onderstaand overzicht geeft de actuele stand aan van de wachttijden binnen OPC Klinieken.

Daarnaast hebben we wachttijden volgens het verplichte format van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit format maakt het mogelijk voor de Nederlandse Zorgautoriteit om de wachttijden tussen ziekenhuizen te vergelijken.

Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling  

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt  worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is
overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 2 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 2 weken.

Wachttijden poliklinieken: dit zijn de wachttijden voor een eerste afspraak op het spreekuur of een poliklinische behandeling/ingreep/onderzoek. Het gaat om het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek. Peildatum onderstaande wachttijden: 01-01-2022

Behandeling / spreekuur Wachtlijst
Spreekuur orthopedie Maximaal 14 dagen

 

 

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak is de kliniek telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30

Orthopedie 0850435414

 

Klik hier om uw reactie te geven over OPC Klinieken