Klachten Reglement

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan bespreekt u die in eerste instantie met uw behandelend arts. Komt u er niet uit, of wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk adresseren aan:

OPC Klinieken
Keesomlaan 6a - 4
1791 DC Den Burg

Klachtenfunctionaris. Dhr. P. ten Voorde
E-mail: klachten@opcklinieken.nl

Uw klacht wordt dan beoordeeld door de medisch directeur, indien nodig in overleg met de algemeen directeur. Na het ontvangen van uw klacht sturen wij u een bevestiging van ontvangst. Wij streven ernaar klachten binnen 6 weken na ontvangst te beoordelen.

Download hier het klachtenreglement

Geschillencommissie

OPC Klinieken is aangesloten bij: Stichting Geschillencommissie EZa, Zusterplein 22, 3703 CB te Zeist. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website www.geschillencommissie-EZa.nl.

  • Het reglement van de Geschillencommissie EZa kunt u hier raadplegen.
  • De patientenfolder van OPC Klinieken kunt u hier raadplegen.
Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak is de kliniek telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot 14:00 uur.

Orthopedie 0222 - 769 016

Social media

FacebookTwitter


Klik hier om uw reactie te geven over de OPC Kliniek